Kuinka käyttää tätä verkkosivustoa

Eurooppalaisen osallisuuskompassin tueksi on kehitetty verkkoalusta, joka tukee tätä inklusiivisen koulun kehittämiseen tarkoitettua strategisen johtamisen prosessityökalua.

Jos osallisuusajattelu ei ole tuttua suosittelemme, että aloitat osioista “Miksi kannamme huolta sosiaalisesta osallisuudesta”. Tässä osiossa sosiaalista osallisuuden käsitettä on avattu yleisellä tasolla ja jäsennetty samalla esimerkiksi integraation ja inkluusion eroja.

Toiseksi voit tutustua “hyvät käytänteet ja suositukset”-osioon, josta löydät esimerkkejä ja innostusta SPISEY-projektin pilottikoulujen kokemuksista ja tavoista hyödyntää Osallisuuskompassia koulun kehittämistyössä. Tästä osiosta löydät myös listan suosituksista ja vinkeistä, joihin kannattaa tutustua ENNEN KUIN aloitatte työskentelyn kompassin tuella. Tämä auttaa valmistautumaan edessä olevaan työskentelyyn.

Tämän jälkeen olet valmis perehtymään itse Eurooppalaiseen osallisuuskompassiin. Tässä kohti sinulla on kaksi vaihtoehtoa: Voit joko käydä läpi yleisen kompassin esittelyn, mikä on suunniteltu Power Point -koulutusmateriaaliksi, tai voit lukea yksityiskohtaisemman kuvauksen Osallisuuskompassin tausta-ajattelusta.

Kun olet saanut kokonaiskuvan Eurooppalaisesta osallisuuskompassista, seuraava vaihe on tutustua erilliseen johdon aineistoon. Se tarjoaa koulun johdolle havainnollisia neuvoja ja suosituksia siitä, kuinka toimia dilemmojen, päätösten ja resurssien suhteen silloin,  kun halutaan muutosta kohti inklusiivista eli osallistavaa koulua.

Viimeisessä mutta tärkeässä osallisuuskompassin aineistossa, työkalupakissa, esitellään kokoelma hyödyllisiä yhteistoiminnallisia työskentelytapoja ja prosessin ohjaamisen välineitä, jotka voivat auttaa johtamaan ja fasilitoimaan prosessia. Suosittelemme, että osallisuuskompassia hyödyntäviä kehittämisprosesseja fasilitoidaan aina yhteistyössä koulun ulkopuolisen konsultin tai fasilitoijan kanssa niin, että prosessin objektiivisuus säilyy eivätkä mahdolliset työskentelyilmapiirin jännitteet nouse esteeksi prosessille.

© 2019 SPISEY