Sådan bruger du denne hjemmeside

Den europæiske inklusionsplatform er udviklet til at støtte Det Europæiske Inklusionskompas, der er et strategisk procesværktøj, der kan støtte ledelser og andre aktører på skoler og uddannelser med at udvikle en inkluderende skole og uddannelse.

Du kan bruge inklusionsplatformens hjemmeside som en praktisk resurse på følgende måder:

Hvis du ikke er helt fortrolig med inklusion, anbefaler vi, at du først går ind i afsnittet “hvorfor beskæftiger vi os med social inklusion“. I dette afsnit forklares social inklusion på et generelt plan, og du vil kunne forstå, hvad der f.eks. er forskellen mellem integration og inklusion.

Dernæst kan du gå til afsnittet “god praksis og anbefalinger“, hvor du finder eksempler og inspiration på, hvordan testskoler fra SPISEY-projektet, der er praksisgrundlaget for udviklingen af Det Europæiske Inklusionskompas, har brugt kompasset og arbejdet aktivt for at blive inkluderende skoler. I dette afsnit kan du også finde en liste over anbefalinger og tips, som er værd at overveje, INDEN du begynder at arbejde med kompasset, så du kan forberede dig på det arbejde, der venter forude.

Derefter er du klar til at lære mere om selve det europæiske inklusionskompas. Her har du to muligheder; du kan enten gennemgå den generelle præsentation af kompasset, der er designet som et PPT-træningsmateriale, eller du kan læse det mere detaljerede baggrundspapir om inklusionskompasset.

Når du har forståelse for, hvad Det Europæiske Inklusionskompas er, inviteres du til at læse det konkrete ledelsespapir, som giver konkrete råd og anbefalinger til skoleledelsen om, hvordan man håndterer dilemmaer, beslutninger og ressourcer, når man vil ændre sin skole til en inkluderende skole.

Sidst og ikke mindst finder du værktøjskassen, hvor vi præsenterer et omfattende udvalg af nyttige proces- og samarbejdsværktøjer, der kan hjælpe med at styre og facilitere processen. For en ordens skyld skal vi understrege, at vi kraftigt anbefaler, at en proces som den, der foreslås i Inklusionskompasset, altid bør faciliteres i samarbejde med en ekstern konsulent eller facilitator. Herved hindres det, at processen kan klandres for at være biased i og med, at denne gennemføres på et objektivt uvildigt grundlag, således at irrationelle ’synsninger’ eller følelser ikke giver unødige benspænd for processen.

© 2019 SPISEY